Jayway

Roundtable events

Back to All Events

foodtech.

rt_foodtech.gif

Under denna lunchen pratar vi om foodtech vilket i grund och botten handlar om att förändra matsystemet med hjälp av teknologi. I mångt och mycket handlar det om insamling och hantering av data och vad man kan göra med den. I en framtid där konsumenter gör mindre känslomässiga och mer individanpassade val kring sina matinköp, där köpen sker i helt nya kanaler och där full spårbarhet är en hygienfaktor ställs helt nya krav. Den snabba introduktionen av teknologi i branschen kommer på många sätt omforma hur försäljningen av mat sker.

Earlier Event: September 27
transport & logistics tech.
Later Event: December 5
industry 4.0.