Jayway

events.

We believe strongly in the fundamentals of open source. We share our knowledge locally at our studios, arrange seminars for our clients and speak and host international conferences. See some of our events below.

If you would like us to share knowledge at your company. Contact us on business@jayway.com

Filtering by: roundtable
Roundtable - transport & logistics tech.
Sep
27
12:00 PM12:00

Roundtable - transport & logistics tech.

Det sker en snabb utveckling inom industri, lager och logistik just nu, men den logistiska revolutionen har egentligen pågått sedan den första användningen av ångkraft. Stark ekonomi, e-handelns framväxt och smarta och mer hållbara lösningar har drivit utvecklingen från elektricitet och löpande band till digitalisering, automation och intelligent teknik som växer i rasande fart och skapar helt nya möjligheter. Vi diskuterar de viktigaste trenderna på den svenska marknaden just nu och vilka är de främsta utmaningarna för landets transport- och logistikchefer?

View Event →
Roundtable - foodtech.
Nov
8
12:00 PM12:00

Roundtable - foodtech.

Under denna lunchen pratar vi om foodtech vilket i grund och botten handlar om att förändra matsystemet med hjälp av teknologi. I mångt och mycket handlar det om insamling och hantering av data och vad man kan göra med den. I en framtid där konsumenter gör mindre känslomässiga och mer individanpassade val kring sina matinköp, där köpen sker i helt nya kanaler och där full spårbarhet är en hygienfaktor ställs helt nya krav. Den snabba introduktionen av teknologi i branschen kommer på många sätt omforma hur försäljningen av mat sker.

View Event →
Roundtable - industry 4.0
Dec
5
12:00 PM12:00

Roundtable - industry 4.0

Den första industriella revolutionen drevs fram av ångmaskiner, den andra av elektricitet och löpande band. Under den tredje har IT spelat en viktig roll, och industri 4.0 kommer troligtvis att revolutionera världen. Vi pratar om digitalisering, automation och smarta fabriker som ger effektivare produktion och logistik, större flexibilitet, kortare ledtider och högre kvalitet. Det är hög tid för industrin att se över sin struktur - svensk industri måste bli smartare!

View Event →

Roundtable - clean tech.
Jun
18
12:00 PM12:00

Roundtable - clean tech.

Oavsett om vi pratar om renodlade cleantech bolag eller de energi- och miljörelaterade tekniker som utvecklas i traditionell industri, är effekterna stora när miljöinvesteringar sker. Det är med hjälp av digitalisering och automatisering genom nya applikationer och modeller, som de stora möjligheterna att bidra till en mer hållbar framtid finns. Vad är vägen framåt för att bygga bättre och mer effektiv miljöteknik och hållbara innovationer?

View Event →