Jayway

events.

We believe strongly in the fundamentals of open source. We share our knowledge locally at our studios, arrange seminars for our clients and speak and host international conferences. See some of our events below.

If you would like us to share knowledge at your company. Contact us on business@jayway.com

Back to All Events

Roundtable - foodtech.

rt_foodtech.gif

Under denna lunchen pratar vi om foodtech vilket i grund och botten handlar om att förändra matsystemet med hjälp av teknologi. I mångt och mycket handlar det om insamling och hantering av data och vad man kan göra med den. I en framtid där konsumenter gör mindre känslomässiga och mer individanpassade val kring sina matinköp, där köpen sker i helt nya kanaler och där full spårbarhet är en hygienfaktor ställs helt nya krav. Den snabba introduktionen av teknologi i branschen kommer på många sätt omforma hur försäljningen av mat sker.

Earlier Event: October 8
Future of AI
Later Event: November 28
Future of VR / AR