Jayway

design hos jayway.

 

Designere skaber brugerværdi

Designeren er brugerens repræsentant i et udviklingsteam, og har hermed ansvaret for at hver feature i et koncept giver brugeren værdi. Vi arbejder ud fra den overbevisning at forretningens potentiale realiseres, når den digitale løsning er relevant for brugeren og får en naturlig plads i brugerens hverdag.

 

De kritiske spørgsmål

Designeren stiller de kritiske spørgsmål, som er nødvendige for at udvikling af ny software er gennemtænkt og har en plads i brugerens verden. Hvorfor er det en god idé at udforske dette problem-felt? Hvilket problem ønsker vi at løse? Hvem er de formodede bruger, og hvilken værdi vil vi give disse brugere? Sådanne spørgsmål skal stilles i starten af et projekt for at skabe fælles forståelse af udgangspunktet, men også løbende, når der skal laves ændringer til features eller nye skal tilkomme. Dette sikrer at et digitalt produkt fortsætter med at være friskt, levende, relevant og værdifuldt for både brugere og forretning.

Aktiviteter (eksempler):
Opstarts-workshop
Why-How-What
Stakeholder interviews
Desk research
Konkurrentanalyse

 

Idégenerering

Idégenerering er relevant når det overordnede konceptet skal formes - specielt når teamet sammen skal forme en fælles forståelse og retning for et projekt. Men det er også relevant når detaljer af konceptet og features skal defineres. De gode idéer kommer nogle gange ud af de blå. Men ofte er der behov for grundig research og brugerforståelse, samt en nøje tilrettelagt idéegenrering, for at spore sig ind på hvad der kunne være en god idé i den pågældende kontekst. Vores designere er eksperter i at identificere idéer, ved både at bidrage i idégenerering som deltagere, og i at facilitere idégenererings-workshops.

Værktøjer (eksempler):
Lightning demos
Trend analyse
Lightning jam
Brainstorming
Sketching (Crazy 8s, 4 step-sketching)

 

Koncept-udvikling

Idéer er der altid mange af. Sjældent er alle passende, realistiske og værdifulde. Efter at have åbnet op for mulighederne under idégenerering, skal de mest værdifulde idéer filtreres og omdannes til meningsfulde koncepter. Her er designerens rolle at skabe overblik og gennemarbejde hver detalje af konceptet så hver feature er brugervenlig og passer ind i helheden af den digitale løsning. Konceptet visualiseres, prototypes i passende form og testes af potentielle brugere.

Værktøjer (eksempler):
Storyboarding
User journey mapping
Flowcharts
Wireframing
Prototyping
User testing
Interviews

 

Det visuelle udtryk

Det visuelle udtryk er en vigtig faktor i kvaliteten af en digital brugeroplevelse. Gennem grafisk design, transitioner og mikro-animationer guides brugeren til at på enklest mulig måde at interagere med en digital løsning.

Vores grafiske designere er med i hele processen og arbejder derfor udfra en dyb forståelse af løsningens formål og gennemførbarhed. Derved har de forudsætningerne for at understøtte brugeren bedst muligt gennem et visuelt udtryk, der fremhæver de vigtigste handlinger og leder brugeren på rette vej.

 

Tæt samarbejde i udviklingsteamet

Jayway’s designere arbejder altid tæt med udviklere i en agil proces. Vi sigter højt, og formålet er at skabe værdi for brugerne gennem ambitiøse og realistiske digitale produkter. Designere og udviklere arbejder sammen på hurtigt at skabe værdi, bringe det ud til brugerne, og teste at løsningen opnår den formål. Vi er stolte af, at have designere og udviklere i tæt samarbejdende i samme hus, og det gør Jayway unik. Ingen tab af forståelse undervejs, ingen handovers! Hos os udfordrer og løfter designere og udviklere hinanden. Teamet stiler mod at forene en intuitiv bruger-oplevelse og smukt grafisk design med de nyeste muligheder indenfor teknologi. Samtidig er de løsninger vi vælger realistiske at udvikle indenfor forretningens budget og antaget tidslinie.